صبر کنید...

JahanSaffron Slide 1 JahanSaffron Slide 2 JahanSaffron Slide 3 JahanSaffron Slide 4 JahanSaffron Slide 5

اسامی برندگان قرعه کشی فروردین 95

  جناب اقای وهاب فکوری باسمنج - باسمنج استان آذربایجان شرقی
  جناب اقای علی محمد اله یاری - ابهر استان زنجان
  جناب اقای ابوالقاسم آقایی کمازانی - تهران
  جناب آقای حامد کوچک منش - تهران
  جناب اقای علیرضا نساج دزفولی - دزفول
  جناب آقای علی رضا هادی پورزاده - اهواز
  جناب آقای اصغر رمضانی - استان تهران شهر گلستان
  جناب آقای حسن کمالی - خمینی شهر استان اصفهان
  جناب آقای فرهاد حسین زاده ذبیحی - تبریز
  جناب آقای جواد اعترافی - اردبیل

  از خرید همه بزرگواران و حسن اعتمادشان به محصولات جهان زعفران سپاسگذاریم و وفاداری شما را دلیل ماندگاری خود می دانیم.
  قرعه کشی شامل کلیه عزیزانی می شود که از فروشگاه های جهان زعفران، دفاتر فروش در بیش از 280 هایپر مارکت (شهروند، رفاه، هایپر می و...) و وب سایت فروشگاهی jahansaffron.com خرید خود را انجام دهند.

گواهینامه ها و تاییدیه ها