صبر کنید...

خبرنامه ما


انواع زعفران

انواع زعفران: 

زعفران پوشال:
زعفران پوشال شامل کلاله های قرمز رنگ متصل به هم همراه با 1 تا 4 میلی متر خامه یا ریشه زرد رنگ گل زعفران است. پوشال به معنای حجیم است و حجم آن ناشی از زمان و نوع  برداشت است در این نوع زعفران طول کلاله ها بیشتر از طول خامه است و  قدرت رنگ دهی آن بین 170 تا 250 می باشد

 

زعفران دسته یا دخترپیچ:

کلاله قرمز رنگ زعفران به همراه 3 تا 5 سانتی متر خامه متصل به آن که به صورت مرتب کنار هم چیده شده است. در اصطلاح استاندارد به آن زعفران رشته ای درجه 4 می گویند و در خارج از کشور آن را به عنوان زعفران دسته ای Bunch یا (سرخ و سفید) Red white می شناسند . قدرت رنگ دهی زعفران دسته بین 120 تا 150 می باشد. در واقع قسمت قرمز در این زعفران باید بین 70 تا 75 درصد باشد و قسمت ریشه یا کنج خدود 25 تا 30 درصد می باشد.

 

 

زعفران نگین: چنانچه کلاله های قرمز رنگ و درشت زعفران به صورت سه شاخه متصل به هم ، بدون خامه ( قسمت زرد رنگ ) از گل جدا شوند ، زعفرانی حجیم بدست خواهد آمد که گران بهاترین و فاخرترین نوع زعفران است و به آن پوشال نگین می گویند . و قدرت رنگ دهی آن بین 230 تا 270 می باشد.  

 

          

 

زعفران سرگل:

زعفران سرگل همان کلاله های کاملا قرمز رنگ و بریده شده ( جدا از هم) زعفران هستند که در آن هیچگونه خامه یا ریشه ای وجود ندارد.در اصطلاح استاندارد به آن رشته ای بریده گویند که از زعفران پوشال درجه 2یا3 یا4 که به آن دسته نیز می گویند تولید می شود. قدرت رنگ دهی آن بین 210 تا 260 می باشد . زعفران سرگل بسته قدرت رنگ دهی ، طول و ضخامت میزان شکستگی و نرمه و رطوبت موجود در آن می توان در چندین درجه یا دسته قرار داد.  

 

زعفران کنج یا سفید:
زمانیکه زعفران سر گل را از زعفران دسته ای جدا می کنیم قسمت ریشه یا سفید باقیمانده کنج نامیده می شود. کنج زعفران جزء دسته بندی زعفران محسوب نمی شود ولی به دلیل ظاهر زیبا و چشم نواز آن و اینکه نمی توان تقلبی برای آن در نظر گرفت مورد توجه قرار می گیرد.

 

زعفران پودر :   

این نوع زعفران شامل کلاله های قرمز رنگ زعفران به صورت پودر شده است .و

قدرت رنگ دهي اين محصول بسته به نوع زعفراني كه پودر از آن تهيه شده متفاوت مي باشد و قيمت آن نيز متغير خواهد بود.