صبر کنید...

خبرنامه ما


تشخیص زعفران اصل

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

تشخیص زعفران اصل

تشخیص زعفران اصل از طریق ظاهرشکل ظاهری زعفران شبیه میخک است؛ به گونه‌ای که پایین گیاه میله‌ای و انتهای آن دندانه دار، پهن و قیچی شکل است. همچنین رنگ زعفران باید قرمز تند باشد نه روشن و شکل کلاله‌های آن نیز نباید براق باشد.
از نظر ظاهری، سرشاخه‌هایی کلاله‌مانند و سه‌‌شاخه دارد که در قسمت بالا به شکل شیپور و در قسمت‌های پایین‌تر باریک‌تر است.
زعفران دارای بویی تازه،تند و نافذ است و بوی کم زعفران علامت کهنگی یا ناخالصی آن است.
زعفران اصل ،رنگی زرد و مایل به نارنجی و قرمز در موقع حل شدن به آب میدهد.
اگر زعفران را در بنزین بیندازیم نباید بنزین را رنگین کند چون زعفران در بنزین نامحلول است. 

 

تشخیص زعفران اصل با مزه کردن

 

برای تشخیص زعفران اصل،با مزه کردن زعفران باید مزه تلخ آن را احساس کنید.درصورتی که مزه و طعم زعفران تلخ نبود یا مزه ایی نداشت قطعا زعفران تقلبی است.
درصورتی که مزه تلخ زعفران همراه با شیرینی یا چربی یا.. بود مطمئن باشید که زعفران دارای ناخالصی بوده و متقلبین برای افزایش وزن زعفران با استفاده از آغشته نمودن زعفران به چربی و روغن،و یا اضافه نمودن عسل به آن قصد تقلب دارند.
یکی از راه‌های تقلب در زعفران این است که کلاله‌های آن را با نوعی چربی، شکر، نمک یا عسل آغشته می‌کنند و وزن آن را افزایش می‌دهند.