صبر کنید...

خبرنامه ما


گواهینامه ها

دریافت اولین کدIPM کشوری محصول سالم –اولین گواهینامه ارگانیک اروپا درسال 89 -90 -91 از شرکت BCS و CERES المان و ارگانیک شرکت بیو سوییس سال 92

ceres-2016-web.jpg

 

02-1-web.jpg

 

01-web.jpg

 

گواهینامه حلال مورد تایید اروپا

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

گواهینامه امنیت غذایی FDA امریکا 

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

واحد نمونه کشوری 91 و دریافت اولین نشان سیب سلامت زعفران ارگانیک از وزارت بهداشت

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

دریافت پروانه استاندارد ملی ایران ، پروانه بهره برداری نظارت بر مواد غذایی و تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت فیزیکی وشیمیایی و میکروبی زعفران مورد تأیید اداره نظارت بر مواد غذایی و استاندارد ملی ایران در سال 1382 و تمدید تا کنون

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

استقرار سیستم و دریافت پروانه بین المللی استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو 2000-9001 و ایمنی غذایی Haccp از شرکت توف آلمان در سال 1386 وتمدید تا کنون

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

عضو اتحادیه صادرکنندگان زعفران , صندوق توسعه صادرات زعفران , اتاق تعاون , سی دی بازگانان و صادرکنندگان و اتاق صنایع و معادن , خانه کشاورز، کمیته صادرات وصنعت اتاق تعاون خراسان رضوی و غیره

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

Haccp از شرکت توف آلمان در سال 1386 وتمدید تا کنون

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

کسب عنوان تولیدکننده نمونه ، تعاونی نمونه وزارت تعاون و واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی خراسان رضوی طی سالهای80 الی 92

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان

Haccp از شرکت توف آلمان در سال 1386 وتمدید تا کنون

Saffron زعفران تقلبی fake jahan جهان